Projekt „Enhancement” – badanie z zakresu psychologii pozytywnej

Razem z moim promotorem dr hab. Piotrem Michoniem oraz profesorami ze Stanów przeprowadzamy badanie, do uczestnictwa w którym zapraszamy studentów (ewentualnie absolwentów). Zależy nam na możliwie najpowszechniejszym uczestnictwie (żeby nie było wstydu przed Amerykanami). Wszystko odbywa się online i jest całkowicie anonimowe: uczestnicy mają swoje kody, którymi będą się posługiwali.

Poniżej szczegóły:
– Badanie z zakresu psychologii pozytywnej – nauki o szczęściu człowieka.
– Projekt „Enhancement” realizowany przez UEP i Radford University (USA).
– Udział w badaniu jest dobrowolny.
– Organizatorzy badania zapewniają pełną anonimowość.
– W cotygodniowym mailu uczestnicy badania proszeni są o wykonywanie niewymagających wiele wysiłku ani czasu, nietrudnych zadań.
– Również w cotygodniowym mailu uczestnicy badania otrzymają link i będą proszeni są o wypełnienie krótkiego kwestionariusza ankiety (najdłuższy oczekiwany czas wypełnienia to 10 minut, najkrótszy 2 minuty)
– Całe badanie trwa 14 tygodni, ale zadania są wykonywane przez 10 tygodni.
– Do badania zapraszamy wszystkich studentów UEP i nie tylko.
– Planowana liczba uczestników badania: 200 osób.

Do zgłoszenia w badaniu wystarczy wysłanie (pustego) maila na adres: pozytywnyuep@gmail.com , do dnia 29 lutego 2020.

NAGRODY: Wśród osób, które będą wypełniać cotygodniowe ankiety wylosowane zostaną nagrody pieniężne: 4 x 250 zł.

Nie ma potrzeby podawania jakichkolwiek szczegółów na temat uczestnika – na maila z którego otrzymamy zgłoszenie będą przesyłane informacje dotyczące projektu.

Rekrutacja do badania idzie nam bardzo dobrze, więc nie będziemy wydłużać terminu. Zawsze jednak może być lepiej, więc zapraszamy Was do zgłoszenia swojego udziału w badaniu oraz przekazaniu informacji znajomym.

Opis badania 

Profesor Ed Diener, ekspert w dziedzinie badań nad szczęściem i dobrym samopoczuciem, oraz jego współpracownicy opracowali program interwencji na rzecz dobrego samopoczucia (zwany „ENHANCE”) i wykazali jego skuteczność w różnych populacjach oraz różnych środowiskach (zob. https://eddiener.com/enhance). Celem naszych badań jest ocena wpływu niektórych zmiennych osobowościowych na skuteczność programu interwencji oraz wzrost dobrostanu w populacji studentów. Proponowane przez nas do testowania zmienne osobowości obejmują depresję, neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, hipomanię i narcyzm. Hipotezujemy, że interwencja programu ENHANCE w celu zwiększenia szczęścia i dobrego samopoczucia będzie prawdopodobnie bardziej efektywna dla osób z depresją, ekstrawersją i otwartością na doświadczenie, ale mniej efektywna dla osób z wysokim poziomem neurotyczności, hipomanii i narcyzmu. Interwencja składa się z 12 tygodni instruktażu i ćwiczeń związanych z cechami charakteru, wartościami, celami, świadomością, współczuciem dla siebie, delektowaniem się, relacjami międzyludzkimi, uznaniem i przyczynieniem się do szczęścia innych. Interwencję na rzecz dobrego samopoczucia planujemy przeprowadzić wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych uczelni ( ewentualnie absolwentów), którzy zgłoszą się do programu. Studium ma charakter eksperymentalny, studenci otrzymają interwencję na rzecz dobrego samopoczucia. Będziemy przeprowadzać pomiary dobrego samopoczucia i osobowości przed i po wykonaniu interwencji dobrego samopoczucia, a także kilka tygodni po jej zakończeniu, aby sprawdzić jej krótko- i długoterminowe efekty.

To badanie jest badaniem eksperymentalnym. Oczekuje się, że około 200 osób zostanie objętych tym badaniem. Uczestnicy będą rekrutowani spośród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz innych uczelni. W ramach tego badania zostanie utworzona grupa eksperymentalna. Projekt badania polega na sprawdzeniu skuteczności stosowania określonych narzędzi budowania samopoczucia.

Przez kolejnych 12 tygodni uczestnik badania będzie otrzymywać informacje na temat czynników wpływających na szczęście człowieka oraz zaproszenie do wykonywania określonych ćwiczeń.  Ćwiczenia będą powiązane z cechami charakteru, wartościami, celami, samoświadomością, współczuciem względem samego siebie, delektowaniem się życiem, relacjami międzyludzkimi, uznaniem w grupie i przyczynieniem się do szczęścia innych. Cotygodniowe informacje wysyłane do studentów e-mailowo będą stanowić część programu dla badań eksperymentalnych. 

A.

 

„Myślę, że głównym celem życia jest poszukiwanie szczęścia.” – Dalajlama XIV