Czym jest coaching przedsiębiorczości i dla kogo jest przeznaczony?

Czym jest coaching przedsiębiorczości?

   Coaching przedsiębiorczości można zdefiniować jako coaching, którego głównym tematem jest przedsiębiorczość, czyli np. zakładanie firmy przez klienta, cele biznesowe klienta związane z jego firmą, efektywniejsza działalność firmy, opracowanie przez klienta strategii przedsiębiorstwa. Coaching przedsiębiorczości to proces, który koncentruje się na celach klienta zdefiniowanych z góry i związanych z przedsiębiorczością. Odbiorcę coachingu przedsiębiorczości można zdefiniować, jako: właściciela małej firmy, przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność, pracownika korporacji chcącego założyć własną firmę, specjalistę pracującego w ramach własnej działalności.
   Coaching przedsiębiorczości jest bardziej dyrektywnym rodzajem coachingu oraz koncentruje się na rozwoju zawodowym i biznesowym klienta. Można porównać np. coaching przedsiębiorczości i doradztwo biznesowego, odnaleźć pewne podobieństwa i różnice między tymi formami wsparcia. Cechy wspólne to wsparcie klienta w rozwoju biznesowym, bazowanie na zachowaniach klienta i jego możliwościach oraz potrzeba chęci i motywacji ze strony klienta. To, czym coaching różni się od doradztwa to mniej dyrektywna forma, praca nad celem, praca w obszarze zawodowym, ale również osobistym. Podczas coachingu klient sam określa swoje cele, możliwości, coach jest towarzyszem w tym procesie i za pomocą pytań pomaga klientowi dotrzeć do celu w najbardziej odpowiedni dla klienta sposób. Coach przedsiębiorczości powinien posiadać wiedzę na temat przedsiębiorczości, działalności gospodarczych, rynku i jego mechanizmów – wiedza ta powinna wystarczyć, by pokazać klientowi kierunek działań oraz pomóc klientowi przyspieszyć niektóre działania. Coach nie musi być ekspertem, ale powinien posiadać wiedzę z wielu dziedzinach związanych z biznesem. Coach powinien posiadać także umiejętności aktywnego słuchania klienta, ciągłego przechodzenia z roli coacha, który podążą za klientem do przewodnika, który wskazuje ścieżki procesu lub doradcy, który rozszerza horyzonty, nazwania zachowań i emocji klienta, poszerzania perspektywy klienta, wykorzystania własnej wiedzy biznesowej oraz określenia roli coacha w procesie z klientem.
   Coaching jest wsparciem w rozwoju przedsiębiorczości w obszarach jednoosobowych działalności gospodarczych, małych firm, gdzie osoby są specjalistami w głównych obszarach, którymi się zajmują, a nie zawsze we wszystkich obszarach biznesowych. Może być to również wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność oraz start-upów, którzy podejmują swoje decyzję w odmiennych warunkach niż istniejące już przedsiębiorstwa, nie mają gwarancji odniesienia sukcesu, wystarczających informacji oraz zasobów. Coaching przedsiębiorczości może również wspierać w zmianie jednoosobowych przedsiębiorców oraz właścicieli małych firm i ich pracowników. Zmiana w małej organizacji może dotyczyć wielu obszarów, jak kultura, struktura i procesy, postawy i zachowania, zadania i procedury. W każdym z tych wymienionych przypadków wsparciem może być proces coachingu przedsiębiorczości. Dobrą formą wspierania liderów małych firm jest coaching, który oparty jest silnych stronach klienta, zasobach, zmianie zachowań, szukaniu rozwiązań oraz osiągnięciu celu. Coaching liderów może dotyczyć zwiększenia efektywności, osiągania celów lub rozwoju.

Zalety life coachingu i coachingu biznesowego

Coaching przedsiębiorczości skupiony jest głównie na temacie biznesu, jednak coach, jako specjalista w dziedzinie coachingu powinien patrzeć na klienta w sposób całościowy i w razie konieczności stworzyć przestrzeń do połączenia life coachingu i coachingu biznesowego w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych przez klienta. Mimo, że ludzie dążą do równowagi między życiem osobistym a zawodowym, te obszary się wzajemnie przenikają np. klient mający problemy w życiu osobistym, może mniej efektywnie osiągać swoje cele w biznesie. Coaching przedsiębiorczości wspiera klienta także w zauważeniu zależności między życiem prywatnym a zawodowym i znalezieniu najlepszych dla klienta rozwiązań. Często w praktyce jest tak, że aby osiągnąć zamierzony cel, trzeba najpierw uporać się z kilkoma mniejszymi, które początkowo według nas nie miały żadnego związku z naszym zamierzonym celem.

Wnioski z mojej pracy magisterskiej, badań oraz praktyki coachingowej dotyczące coachingu przedsiębiorczości

– Główne obszary gdzie przyszli przedsiębiorcy zdobywają wiedzę dotyczącą biznesu to szkolenia, kursy, różne aktywności oraz patrzenie jak biznes prowadzą inni. Wiedza ta jest łatwo dostępna oraz osoby, które chcą założyć firmę wychodzą z inicjatywą i szukają miejsc, gdzie mogłyby poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Problemem jest często jednak zbyt duże uogólnienie. Coaching przedsiębiorczości koncentruje się na konkretnym kliencie i jego potrzebach, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie efektywnie wyznaczyć ścieżkę swojego rozwoju.

– Dla każdego sukcesem jest coś innego. Podczas wspierania przedsiębiorców ważne jest indywidualne podejście. W tworzeniu własnego biznesu, ważna jest autentyczności i zgodność sukcesu, do którego się dąży z tym, jaką osobą jest właściciel firmy. Obszarem do pracy coachingowej może być wyznaczenie takich celów przez klienta, by były one zgodne z wartościami klienta oraz uświadomienie klientowi, jakie są jego wartości.

– Można zaobserwować potrzebę związaną ze wsparciem specjalisty, który pomógłby postawić pierwsze kroki osobie dopiero wchodzącej w świat biznesu.

– Przedsiębiorcy są świadomi braku wiedzy biznesowej, jednak często nie są w stanie wymienić, w jakich dokładnie obszarach chcieliby poszerzyć tą wiedzę. Obserwuję potrzebę, na którą odpowiedzą mógłby być coaching przedsiębiorczości, czyli uświadomienie klientowi jego poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i pomoc mu w wyznaczeniu konkretnych obszarów, gdzie powinien/chciałby zwiększyć swoją wiedzę.

– Coaching może wspierać przedsiębiorców w uświadomieniu im za jakie obszary w firmie są odpowiedzialni, co mogą zlecić komuś oraz w jakim temacie musieliby się jeszcze dokształcić.

– Kolejną zaobserwowaną potrzebą może być praca nad zachowaniem równowagi między obszarami życia przedsiębiorcy oraz znalezienie zależności między nimi.

– Przedsiębiorcy oczekują od coacha przedsiębiorczości, by czasem wychodził z tej roli i stał się doradcą, ponieważ w biznesie istnieją obszary, gdzie czasem można coś zrobić szybciej, dzięki konkretnym informacjom. W takich sytuacjach widać przyzwolenie, a nawet oczekiwanie klientów by coach podzielił się swoją wiedzą oraz doświadczeniem biznesowym. Należy doprecyzować, że zgodnie z ustaleniami teoretycznymi w mojej pracy naukowej to mieści się w roli coacha przedsiębiorczości.

– Obszar do pracy, który może być tematem coachingu przedsiębiorczości, to zniwelowanie słabych stron oraz nawyków utrudniających prowadzenie działań biznesowych oraz praca nad wykorzystaniem mocnych strony i dobrych nawyków klienta, aby prowadzony biznes był bardziej efektywny.

– Moje obserwacje potwierdzają słuszność oferowania metody coachingowej jako wsparcia dla przedsiębiorców, ponieważ wiele kwestii dotyczy dopasowania biznesu do osobowości danej osoby, jej preferencji oraz tego, co dla niej jest najważniejsze.

– Coaching przedsiębiorczości czasem będzie koncentrował na życiu prywatnym klienta, jeżeli zrealizowanie tych celów, będzie wsparciem dla celów związanych z przedsiębiorczością.

– Coaching przedsiębiorczości to proces długoterminowy. Liczba spotkań, które potrzebne są przedsiębiorcom, żeby zrealizować swoje cele związane z przedsiębiorczością to od 4 do nawet 20.

– Klienci wyceniają jedno spotkanie coachingu przedsiębiorczości, jako kwotę od 100 do 500 zł. Najczęściej jest to kwota z przedziału 150-200 zł.

Dla kogo coaching przedsiębiorczości?